Nhằm tiếp tục duy trì và phát triển phong trào “Viết chữ đẹp” của trường và chuẩn bị dự thi cấp thị xã trong thời gian tới. Trường Tiểu học Lai Hòa 4 xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội ...